Arany János: Rege a csodaszarvasról

Standard

Arany János: Rege a csodaszarvasról
(Buda halála, Hatodik ének)

Száll a madár, ágrul ágra,
Száll az ének, szájrul szájra;
Fű kizöldül ó sirhanton,
Bajnok ébred hősi lanton.

Vadat űzni feljövének
Hős fiai szép Enéh-nek:
Hunor s Magyar, két dalia,
Két egy testvér, Ménrót fia.

Ötven-ötven jó leventét
Kiszemeltek, hogy követnék;
Mint valamely véres hadra,
Fegyverkeztek könnyű vadra.

Vad előttük vérbe fekszik,
Őz vagy szarvas nem menekszik;
Elejtették már a hímet –
Üldözik a szarvas-gímet.

Gím után ők egyre törnek
Puszta martján sós tengernek,
Hol a farkas, hol a medve
Sohasem járt, eltévedne.

De a párducz, vad oroszlán
Végig üvölt a nagy pusztán,
Sárga tigris ott kölykezik,
Fiát eszi ha éhezik.

Száll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Már a nap is lemenőben,
Tüzet rakott a felhőben;
Ők a szarvast egyre űzik, –
Alkonyatkor im eltűnik.

Értek vala éjszakára
Kur vízének a partjára;
Folyó víznek partja mellett
Paripájok jól legelhet.

Monda Hunor: itt leszálljunk,
Megitassunk, meg is háljunk,
Monda Magyar: viradattal
Visszatérjünk a csapattal. –

Haj, vitézek! haj, leventék!
Micsoda föld ez a vidék,
Hogy itt a nap száll keletre?
Nem, mint máshol, naplementre?

Szólt egy bajnok: én ugy nézem,
Hogy lement az déli részen.
Szólt egy másik: nem gondolnám:
Ott vöröslik észak ormán.

Folyamparton ők leszálltak,
Megitattak, meg is háltak,
Hogy majd reggel, viradattal
Hazatérnek a csapattal.

Szellő támad hűs hajnalra,
Bíborodik az ég alja;
Hát a szarvas nagy merészen
Ott szökdécsel, túl a vizen.

Száll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Nosza rajta, gyors legények!
Érjük utól azt a gímet.
És – akarva, akaratlan –
Űzik ismét szakadatlan.

Kur folyót ők átalúszták,
Még vadabbak olt a puszták,
Ember ottan egy fűszálat,
Egy csöpp vizet nem találhat.

A föld háta fölomolván,
Sziksót izzad csupasz ormán,
Forrás vize nem iható,
Kénköves bűzt lehel a tó.

Forrás keble olajt buzog;
Itt is, ott is égnek azok,
Mint sok őrtűz setét éjjel
Lobban a láng szerteszélyel.

Minden este bánva bánják,
Hogy e vadat mér’ kivánják,
Mért is üzik egyre, nyomba, –
Tévelyitő bús vadonba.

Mégis, mégis, ha reggel lett,
A gímszarvast űzni kellett,
Mint töviset szél játéka,
Mint madarat az árnyéka.

Száll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Vadont s a Dont ők felverik
A Mejóti kis tengerig;
Süppedékes mély tavaknak
Szigetére ők behatnak.

Ott a szarvas, mint a pára
– Köd előtte, köd utána –
Mig az ember szélyelnézne:
Szemök elől elenyésze.

Hóha! hóha! Hol van a vad? –
Egy kiáltja: ihon szalad!
Más kiáltja: itt van, itten!
A harmadik: sehol sincsen!

Minden zugot megüldöznek,
Minden bokrot átaldöfnek;
Gyik ha rezzen, fajd ha rebben:
De a gímvad nincs ezekben.

Szóla Magyar: hej! ki tudja
Merre van a hazánk útja?
Kerek az ég mindenfelé –
Anyám, anyám, meghalsz belé!

Szóla Hunor: itt maradjunk!
Tanyát verjünk; itthon vagyunk;
Selyem a fű, édes a víz,
Fa-odúból csöpög a méz.

Kék folyam ad fényes halat,
Vőrhenyő vad izes falat,
Feszes az íjj sebes a nyíl,
Harczkalandon zsákmány a díj.

Száll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek,
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Hogy eluntak otthon űlni,
Halat csalni, őzet űzni:
Új kalandra, szebb csatára
Ereszkedtek a pusztára.

Puszta földön, sik fenyéren
Zene hallik sötét éjen,
Zene, síp, dob, mély vadonban,
Mintha égből, mint álomban.

Tündér lyányok ottan laknak,
Tánczot ropnak, ugy mulatnak;
Szőve ködbül sátoruk van:
Ugy mulatnak sátorukban.

Férfi egy sincs közelébe’;
De a földi lyányok szépe:
Lyányai Belárnak, Dúlnak,
Tündérséget ott tanulnak.

Dúl királyé, legszebb, kettő;
Agg Beláré tizenkettő;
Összesen mind: száz meg kettő
A tündérré válni kezdő.

Kemény próba: férfit ölni,
Kilencz ifjat megbüvölni,
Szerelemre csalogatni,
Szerelemtől szűz maradni.

Így tanulnak tündérséget,
Szivszakasztó mesterséget;
Minden éjjel számot adnak,
S minden éjjel úgy vigadnak.

Száll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Hang után ők, szembe széllel,
Fény után ők, födve éjjel,
Mennek óvást, mennek árnyon;
Ki lepét fog, lopva járjon.

Monda Magyar: ez a síp-hang,
Bátya, bennem végig csikland;
Monda Hunor: vérem’ hatja
Szűzek árnya-fordulatja.

Haj vitézek! haj elébe!
Kiki egyet az ölébe!
Vigyük haza asszonyunkat;
Fújja felszél a nyomunkat.

Sarkantyúba lovat vesznek,
Kantárszárat megeresztnek;
A leányság benn, a körbe’ –
Mind a körbe’, sok az ölbe’.

Nagy sikoltás erre támad,
Futna szélyel a leányhad;
Elől tűzbe, hátul vízbe,
Mindenkép jut férfi kézbe.

Tündér lyányok ott eltűntek,
Szárnyok lévén elrepűltek;
De a többi hova legyen?
Földbe bújjon? elsülyedjen?

Abbul immár nincsen semmi:
Szűzi daczczal tündér lenni;
Vágtat a ló, és a pusztán
Nagy üres éj hallgat oztán.

Száll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek,
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Dúl leányi, a legszebbek,
Hunor, Magyar nője lettek;
S a leventék, épen százan,
Megosztoztak mind a százon.

Büszke lyányok ott idővel
Megbékéltek asszony fővel;
Haza többé nem készültek
Engesztelni fiat szüllek.

Tó szigetje édes honná,
Sátoruk lőn szép otthonná,
Ágyok áldott nyugalommá:
Nincs egyéb, mi őket vonná.

Fiat szültek hősi nemre,
Szép leányt is szerelemre;
Dali törzsnek ifjú ágot,
Maguk helyett szűz virágot.

Hős fiakból ketten-ketten,
Két vezéré kétszer-ketten,
Feje lőn mind egy-egy nemnek:
Száznyolcz ágra ezek mennek.

Hunor ága hún fajt nemzett,
Magyaré a magyar nemzet;
Szaporúság lőn temérdek:
A szigetben nem is fértek.

Szittya földet elözönlék,
Dúl királynak dús örökjét; –
És azóta, hősök párja!
Híretek száll szájrul szájra.

Advertisements

36 thoughts on “Arany János: Rege a csodaszarvasról

 1. csillus

  Nekem az utolsó verszak tetszik mely így szól:De a párduc vad oroszlán
  Végik üvölt a nagy pusztán
  Sárga tigris ott kölykezik
  Fiát eszi, ha éheszik

 2. nagy nihélyné

  visszaemlékeztem gyermekkoromra, amiikor ezt a verset kívülről meg kellett tanulni, és most 77 évesen szinte minden sorára emlékszem. Ez nekem nagy örömet okozott. Vajon a mai fiatalok tudnak ilyen verseket kívülről elmondani?

 3. monika

  bizony… Koszorus Erzsebet magyar irodalom tanarno ezt a verset is megkovetelte tolunk es igen meg ma is jol tudom bizony ez egy szep emlek.

 4. Szatmári P. Edit

  Magyarországon még nem ismert, DE: Ezt a csodálatos művet az Amerikába élő Neszlényi Peiffer Judit zongoraművész, zeneszerző megzenésítette négyszólamú vegyes karra. Zongora, fuvola, hárfa cselló kíséretet írt hozzá. Ennek a műnek a Magyarországi ősbemutatója ma, vagyis 2010. június 14-n volt a Gyulai Erkel Zenei napok keretében, amelyet már tizedik alkalommal rendeznek meg városunkban.
  A művet az Erkel Ferenc Vegyes kar énekelte. betanította, és a művet vezényelte Perlaki Attila karnagy.
  örülök, hogy részese voltam a produkciónak!

 5. FENTE LEVENTE

  Pár percre kapcsolódjatok ki,és ne csalódjatok.

  Rege a Csodaszarvasról
  (Fentésen részlet)

  Száll a madár ágrul ágra (Arany János)
  Ő élete olyan drága. (Fente Levente)
  Fű kizöldül ó sírhanton, (Arany János)
  Légyen így,én nem firtatom. (Fente Levente)

  Vadat űzni feljövének (Arany János)
  Ráíratni fa-ösvénynek: (Fente Levente)
  Hunor s Magyar,két dalia, (Arany János)
  Íjvesszője a csalija. (Fente Levente)

  Ötven-ötven jó leventét (Arany János)
  Ők nézték ki naplementét; (Fente Levente)
  Mint valamely véres hadra, (Arany János)
  Vadat tettek tiszta padra. (Fente Levente))

  Vad előttük vérbe fekszik, (Arany János)
  S mind ahány’szépen nyugszik; (Fente Levente)
  Elejtették már a hímet- (Arany János)
  Erről írom verseimet. (Fente Levente)

  Gím után ők egyre törnek (Arany János)
  Legyen dolga hegyes tőrnek, (Fente Levente)
  Hol a farkas,hol a medve (Arany János)
  Folydogáló állat nedve. (Fente Levente)

  De a párduc,vad oroszlán, (Arany János)
  Hegy-szorosnál oly koros tán, (Fente Levente)
  Sárga tigris ott kölykezik, (Arany János)
  Egy-két kölyök ha érkezik. (Fente Levente)

  Száll a madár,száll az ének (Arany János)
  Jó Istennek-hála égnek; (Fente Levente)
  Zengő madár ágrul ágra, (Arany János)
  Ének zeng majd nemsokára. (Fente Levente)

  Már a nap is lemenőben, (Arany János)
  Nem látszik ez az erdőben; (Fente Levente)
  Ők a szarvast egyre űzik,- (Arany János)
  Céljuknak azt ki is tűzik. (Fente Levente)

  Értek vala éjszakára (Arany János)
  “Frissen tónak”a partjára; (Fente Levente)
  Folyóvíznek partja mellett (Arany János)
  Pihenniük meg is kellett. (Fente Levente)

  Monda Hunor:itt leszálljunk, (Arany János)
  Lónak füvet megkaszáljunk; (Fente Levente)
  Monda Magyar:virradattal (Arany János)
  Ébredjünk fel”csinadrattal”. (Fente Levente)

  Haj,vitézek,haj leventék! (Arany János)
  Napot égről csak levették! (Fente Levente)
  Hol itt a nap száll keletre? (Arany János)
  Egységünk tör egy szeletre? (Fente Levente)

  Szólt egy bajnok:én úgy nézem, (Arany János)
  Eltévedtünk mi most,érzem. (Fente Levente)
  Szólt egy másik:nem gondolnám: (Arany János)
  Kijelentést megfontolnám. (Fente Levente)

  Folyóparton ők leszálltak, (Arany János)
  Késő estig muzsikáltak, (Fente Levente)
  Hogy majd reggel virradattal (Arany János)
  Éljenek a pillanattal. (Fente Levente)

  Szellő támad hűs hajnalra, (Arany János)
  Harcos készül diadalra; (Fente Levente)
  Hát a szarvas nagy-merészen (Arany János)
  Leventéknél majd egészen. (Fente Levente)

  Száll a madár,száll az ének (Arany János)
  Jó Istennek-hála égnek; (Fente Levente)
  Zengő madár ágrul ágra, (Arany János)
  Ének zeng majd nemsokára. (Fente Levente)

 6. FENTE LEVENTE

  Érzékeny Búcsu
  (Fentésen)

  Télen-nyáron nincs több csak egy kabátom, (Arany János)
  Kesztyű melyben fogom hideg lapátom, (Fente Levente)
  Alig-alig tartóztatom az ujját, (Arany János)
  Vékony bőrén hideg issza aszúját. (Fente Levente)

  Vén kabátom,oh,miért hagysz engem el? (Arany János)
  Nélküled szél magasba megemel; (Fente Levente)
  Nem találsz te sehol ilyen gazdára, (Arany János)
  Szakadtan is kimoslak én tisztára. (Fente Levente)

  Vékony a te egészségi alkatod: (Arany János)
  Bőröd szita,darabokra szaggatod, (Fente Levente)
  Eddig én is adtam egy kis meleget, (Arany János)
  Hidegséged béléseddel vereget. (Fente Levente)

  Nem fogadtam hű szerelmet pap előtt, (Arany János)
  Más és akkor,-kabátom volt azelőtt: (Fente Levente)
  Cifra köntös rám hiába kacsintott, (Arany János)
  Nem adtam sem pengőt,se egy forintot. (Fente Levente)

  Hej pedig volt egy időben pénz elég, (Arany János)
  De elverte uraság,csőcselék. (Fente Levente)
  Csak egy szóval mondtam volna:menj öreg! (Arany János)
  “Menj kabát”vár a ló,rajta egy nyereg. (Fente Levente)

  Jobb időkben nem tenné azt sok barát- (Arany János)
  Ahogy csiszollak én mint a zongorát: (Fente Levente)
  Illik-e most idehagynod engemet, (Arany János)
  Úgy,úgy magára hagynod a lelkemet? (Fente Levente)

  De minek a szemrehányás!hű valál, (Arany János)
  Zsebedben arany-pénzt szegény nem talál. (Fente Levente)
  Egyszerű és igénytelen valami, (Arany János)
  Én a két szemedbe fogom vallani. (Fente Levente)

  Nem ohajtál cifraságot,díszjelet: (Arany János)
  Galléroddal egészséges viselet… (Fente Levente)
  Az is,az is lekopott már ami volt: (Arany János)
  Bánatod mélyből a magasba sikolt! (Fente Levente)

  Nem soká élsz,könnyű azt megjóslani: (Arany János)
  Milliárdra haláltűzben oszlani, (Fente Levente)
  Fogsz heverni,megvetett rongy,útfelen: (Arany János)
  Nem voltál még”kalapfejű”úr velem. (Fente Levente)

  Fognak ottan jőnni-menni emberek, (Arany János)
  Kabátommal alvóságot felverek; (Fente Levente)
  Azt a ruhát a koldus sem veszi fel, (Arany János)
  Szemétdombnak dagadt gyomra teszi el. (Fente Levente)

  Már bocsátlak.Menj,kiszolgált veterán, (Arany János)
  Kisíró könnyfoltokból nézel te rám: (Fente Levente)
  Az idő ha éltem is majd elnyüvé, (Arany János)
  Ott fönt,majd ott válik egyértelművé? (Fente Levente)

 7. FENTE LEVENTE

  Csaba-Trilógia
  Keveháza
  (Fentésen)

  Miért villog a saskeselyű? (Arany János)
  Vért elszívó nagy belsejű. (Fente Levente)
  Hadintéző baljós madár, (Arany János)
  Nem érdekli ország-határ?- (Fente Levente)
  Azér’ víjjog a keselyű, (Arany János)
  Embernél fogytán a derű, (Fente Levente)
  Mert holnap ilyenkor halott, (Arany János)
  Harcmezőkön gyászt forral ott. (Fente Levente)

  Széles Dunán túl és innét, (Arany János)
  Gyűlik,gyűlik a nép ismét: (Fente Levente)
  Túl napnyugat,innen kelet (Arany János)
  Sem szánja az ellenfelet. (Fente Levente)
  Áradj folyam,ma vízözönt, (Arany János)
  Ember vére ha kiköszönt, (Fente Levente)
  Holnapután könny neveli: (Arany János)
  Anya érző szíve elnyeli. (Fente Levente)

  Nem áradott meg a folyó, (Arany János)
  Benne ússz fuldokló áruló, (Fente Levente)
  De túl Makrin és Detre Szász (Arany János)
  Víg-mulatsággal tettre ráz. (Fente Levente)
  “Itt a kehely,ígyál,kocints! (Arany János)
  Győzelemre velem bólints.” (Fente Levente)
  Cseng a pohár,és Százhalom (Arany János)
  Egy tévesztő nagy fájdalom. (Fente Levente)

 8. FENTE LEVENTE

  Névnapi Köszöntő Mentovich Ferencnek
  (Fentésen)

  Kedves jó barátunk,Francisce Mentovich! (Arany János és Szász Károly)
  Fejen ne találjon egy halálos kavics, (Fente Levente)
  Sőt a gondok felé még csak ne is konyíccs, (Arany János és Szász Károly)
  De szorult helyzetekben magadon segíts. (Fente Levente)

  Hanem legyen élted az üdvtől otromba, (Arany János és Szász Károly)
  Kívánom én neked”öreges”koromba. (Fente Levente)
  Gyönyöreid háza sose düljön romba, (Arany János és Szász Károly)
  Öleljen át vígság:s essél a karomba. (Fente Levente)

  Miképpen Aeneás bujdosott Trójából: (Arany János és Szász Károly)
  Úgy jöjjön elő élő”kis”a pólyából; (Fente Levente)
  Legyen élted szép fa,mit nap s szellő ápol, (Arany János és Szász Károly)
  Majd szivárványszínű csendes eső csápol. (Fente Levente)

  Fa,melynek gyökerén nem rágódik féreg, (Arany János és Szász Károly)
  Józanságot és csak szeretetet mérek, (Fente Levente)
  Mert a barátság és szerelem testvérek, (Arany János és Szász Károly)
  Belőlük földnek millió ikret kérek. (Fente Levente)

  Sose törjön félre kedved csizmasarka, (Arany János és Szász Károly)
  S ne tapossa össze,vadult birka-marha, (Fente Levente)
  Ne legyen életed rövid,mint nyúl farka, (Arany János és Szász Károly)
  Fuss barátom fuss,mert ravasz lány a szajha. (Fente Levente)

  Boldogságod fénye legyen szép szivárvány, (Arany János és Szász Károly)
  Hisz jő az idő,csak a végét kivárván, (Fente Levente)
  Ne bántson a métely,se másféle járvány, (Arany János és Szász Károly)
  Tekintsen rád sötét halál félve,árván. (Fente Levente)

  Élj soká,barátom,becses kontentumod (Arany János és Szász Károly)
  Szeretni jót,rosszat bár azt szörnyen unod, (Fente Levente)
  S ha végtére elér emberi fátumod, (Arany János és Szász Károly)
  Isten ad halált,és vele a dátumod. (Fente Levente)

  Ezeket szörzötték egy hideg szobában, (Arany János és Szász Károly)
  Arany és nagy Fente rímeik javában, (Fente Levente)
  Továbbá Szász Karli,gondolván magában, (Arany János és Szász Károly)
  Jó költők bandában,-járván Ugandában. (Fente Levente)

 9. timi

  most 5.kes vook es nagyon nehezen tanulom…ha nem adta volna fel a tanar akkor biztos megszeretem es megtanulom de igy…nna mindegy tul kell esni rajta…

 10. Bake at 350 for 25 minutes or until toothpick inserted in center comes out clean.

  All you have to do in order to obtain these coupons is
  to go to the internet and search for the one that suits you needs then just print them.
  One of the main attraction to these convection toaster ovens are the big bright digital display counters that keep time when not in use.

 11. bjt

  Gyerekek, és ha érdekel ki is volt Ménrót (Nimród), Hunor és Magyar apja, járjatok utána. Sok érdekes meglepetésben lesz részetek. Pont mint nekem.

 12. Many thanks for the data consisted of as well as the photos, we were seeking particular products today and even handled to discover your blog, we are leaving these remarks to make certain that you keep writing even more information similar to this

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s